Wednesday, September 07, 2011

Polish translation of IL guidelines

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie Wytyczne have just been published: a translation into Polish of the Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning
by Jesús Lau. The translation team was: Ewa Hajdasz, Matylda Filas, Justyna Jasiewicz, Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Grzegorz Winnicki, Zuza Wiorogórska.
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf
Photo by Sheila Webber: Autumn anemones, September 2011

No comments: