Monday, December 13, 2010

Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education

The latest issue of the Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (volume 2 no. 1, 2010) is a special issue containing informative abstracts of papers (in Norwegian) from the conference held in Stavanger 2010, focusing on IL in higher education. It can be accessed at https://noril.uib.no/index.php/noril
Rune Brandshaug, Hege Faber, Almuth Gastinger, Tove Knutsen : Fagreferentenes rolle under nye rammebetingelser
Pål Magnus Lykkja: Samarbeids- og innovasjonskultur i fagbiblioteket
Tove Rullestad, Anne Sissel Vedvik Tonning: Fagreferentens rolle
Mariann Løkse: Undervisning i informasjonskompetanse: Hva gjør vi og hva synes studentene?
Eystein Gullbekk, Maria-Carme Torras: Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning
Susanne Mikki : Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen
Jan Engh: Elektronisk sikring?
Hege Faber, Solveig I. Taylor: Er søking i google nok?
Ellen Nierenberg: En liten høyskole som tenker stort: tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark
Sigrid Gimse: Business information literacy: informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI
Alexandra Angeletaki: Which educational role can Libraries play in a University learning environment?
Tone Gadmar: Å lære å kommunisere vitenskap: et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i Oslo. Utfordringer og erfaringer
Hege Folkestad: Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB
Solveig Greve: Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger
Ingunn Rødland: Fagreferenten – arbeidsoppgaver og forventninger
Photo by Sheila Webber: Sheffield University under the snow 10 days ago.

No comments: